Projektowanie

Sporządzanie dokumentacji technicznych w dziedzinach:

- Klimatyzacja bytowa, przemysłowa, technologiczna,Wentylacja mechaniczna,
- Odzysk energii,
- Wykorzystanie energii odnawialnej,
- Systemy oddymiania, systemy nadciśnieniowe,
- Ogrzewanie powietrzne,
- Układy chłodnicze,
- Systemy sanitarne,
- Symulacje komputerowe CFD.

Opracowujemy wszystkie fazy projektowe: koncepcje, projekty budowlane, projekty wykonawcze, kosztorysowanie, materiały przetargowe.

 

 

Ekspertyzy, opinie
  • Ekspertyzy rzeczoznawców budowlanych,
  • Oceny istniejących systemów instalacyjnych,
  • Ocena energochłonności instalacji,
  • Opinie rozwiązań projektowych,
  • Audyty projektów pod kątem zgodności z przepisami budowlanymi,
  • Doradztwo w wyborze optymalnych rozwiązań technicznych z analizą kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych,
  • Opracowania na potrzeby certyfikatów LEED i BREEAM
Nadzory
  • Nadzory autorskie,
  • Nadzory inwestorskie - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
  • Pomoc przy wyborze firmy wykonawczej.
Pracujemy dla

Kontakt

KLIMaster
Bystrzyński Mróz i Wspólnicy Sp. j.

ul. Świętokrzyska 62
80-180 Gdańsk
NIP 583-21-20-243

tel. (58) 304-71-78
tel. (58) 304-71-79
e-mail: klimaster@klimaster.pl

Pełny
kontakt