Projektowanie

Sporządzanie dokumentacji technicznych w dziedzinach:

 • Klimatyzacja bytowa, przemysłowa, technologiczna,
 • Wentylacja mechaniczna,
 • Odzysk energii,
 • Wykorzystanie energii odnawialnej,
 • Systemy oddymiania, systemy nadciśnieniowe,
 • Ogrzewanie powietrzne,
 • Układy chłodnicze, systemy sanitarne,
 • Symulacje komputerowe CFD.

Opracowujemy wszystkie fazy projektowe: koncepcje, projekty budowlane, projekty wykonawcze, kosztorysowanie, materiały przetargowe.

 

 

Ekspertyzy, opinie
 • Ekspertyzy rzeczoznawców budowlanych,
 • Oceny istniejących systemów instalacyjnych,
 • Ocena energochłonności instalacji,
 • Opinie rozwiązań projektowych,
 • Audyty projektów pod kątem zgodności z przepisami budowlanymi,
 • Doradztwo w wyborze optymalnych rozwiązań technicznych z analizą kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych,
 • Opracowania na potrzeby certyfikatów LEED i BREEAM
Nadzory
 • Nadzory autorskie,
 • Nadzory inwestorskie - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwetorskiego
 • Pomoc przy wyborze firmy wykonawczej.
Pracujemy dla

Kontakt

KLIMaster
Bystrzyński Mróz i Wspólnicy Sp. j.

ul. Świętokrzyska 62
80-180 Gdańsk
NIP 583-21-20-243

tel. (58) 304-71-78
tel. (58) 304-71-79
e-mail: klimaster@klimaster.pl

Pełny
kontakt